Jak silnou tepelnou izolaci v podkroví?

Izolace podkroví je vždy problém. Jakou tloušťku a materiál vybrat je často diskutabilní a nejasné. I tak vám ale zkusíme poradit jak na to. 

Samozřejmě, že vše záleží na typu střechy. Různé typy střech vyžadují jinou izolaci o jiných tloušťkách.

Typy střech:

Dělí se podle energetické náročnosti budov.

 1. Střecha energeticky mimořádně úsporná
 2. Střecha energeticky úsporná
 3. Střecha energeticky vyhovující
 4. Střecha energeticky nevyhovující

Jaké tedy použít izolace do jednotlivých typů střech

1. Střecha energeticky mimořádně úsporná

Zde se při montáži vkládá tzv. Zdvojený rošt. Zdvojený rošt dovoluje vložit vyšší tloušťku tepelné izolace a umístění parozábrzd do míst, kde jsou lépe chráněná proti poškození při montáži. 

Pokládají se 3 vrstvy izolace:

 • mezi krokve na celou výšku 140 - 160 mm
 • pod krokve 120 mm
 • pod parozábranu 60 mm

Volte druh izolačního materiálu dle výsledného součinitele prostupu tepla střechy. Čím nižší má hodnotu, tím má střecha větší energetickou úspornost.

Obecná norma doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla 0,15 až 0,10 W/m2K (krovu) pro šikmou střechu se sklonem do 45°.

Montáž:

Umístěte parozábranu mezi dvěma vrstvami izolace. 

Parozábranou proniká mnohem menší počet vrutů a kabely lze vést pod parozábranou a to bez jejího porušení. Toto řešení je bezpečnější než při umístění parozábrany přímo pod sádrokartonovou deskou.

2. Střecha energeticky úsporná

Zde pokládáme izolaci pouze ve dvou vrstvách a to:

 • mezi krokve na celou výšku 140 - 160 mm,
 • pod krokve 120 mm.

Obecná norma doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla 0,16 W/m2K pro šikmou střechu se sklonem do 45°.

Montáž:

V těchto případech se používá tradičních postupů, ve kterých je parozábrana umístěna pod sádrokartonovou deskou a prochází jí větší množství vrutů.

3. Střecha energeticky vyhovující

I zde se pokládá izolace ve dvou vrstvách:

 • mezi krokve na celou výšku 140 - 160 mm,
 • pod krokve 60 mm

Obecná norma vyžaduje hodnotu součinitele prostupu tepla 0,24 W/m2K pro šikmou střechu se sklonem do 45°.

Montáž:

Je identická s montáži Střechy energeticky úsporné.

4. Střecha energeticky nevyhovující

Zde je bohužel nutná konzultace s odborníky na izolační materiály, aby došlo k efektivnímu a rentabilnímu zateplení střechy. V opačném případě může být zateplení neefektivní a může dojít i k poškození střechy. Pozor na to.

Pár tipů závěrem:

Pokud možno nedělejte první izolaci nikdy sami. Setkal jsem se s případy špatně provedené izolace  jenom z důvodu, že se nešťastný kutil „styděl“ před manželkou požádat o radu osoby řádně zaškolené. Nebojte se tedy konzultací s odborníky, či přímo s výrobci izolačních materiálů. Rádi vám poradí a projdou s vámi postupy montáže. Jde přeci jenom i o jejich vizitku vystupování.

Jiří Kulík