Jak zateplit dno bazénu?

V současné době již není zahradní bazén známkou komfortu, který si může dovolit jen hrstka z nás. Naopak, dnes bazén najdeme na téměř každé zahradě a to v mnoha provedeních a velikostech. Bohužel v našich podmínkách stále panuje nestálé počasí, takže musíme pořídit nejen samotný bazén, ale současně také zajistit kvalitní a efektivní ohřívání vody. Často tak kalkulujeme vynaložené finance a zjišťujeme, že provoz bazénu opravdu není levnou záležitostí. Měli bychom proto uvažovat o tepelné izolaci, kterou je možné provést několika způsoby. Pokud však budujeme zapuštěný bazén, ideální variantou je izolace dna bazénu, která nám zároveň sníží náklady na vyhřívání vody.

Promyšlená stavba bazénu

Pokud jsme se pustili do stavby zapuštěného bazénu, je nutné ho takzvaně dobře založit. Nejprve musíme vyhloubit dostatečně hlubokou jámu a připravit základovou desku, na kterou se bazén pokládá. Tato základová deska je nejčastěji železobetonová. Pokud již bazén do vyhloubené jámy vložíme, je potřeba vyplnit okolní přilehlé prostory. A právě zde máme možnost využít izolační materiály, které zabraňují tepelným ztrátám vody. Namísto běžného betonu můžeme využít keramické kamenivo Liapor, k jehož základním vlastnostem patří:

 • tepelně – izolační vlastnosti
 • malý objemová hmostnost
 • pevnost
 • trvanlivost

Použití kameniva Liapor

Keramické kamenivo Liapor je možné využít pro všechny typy zapuštěných bazénů. Pokud tedy uvažujeme o bazénech ocelových, plastových či betonových. Postup je zcela jednoduchý a obdobný jako u ostatních druhů výplní. Materiál tedy postupně ukládáme a hutníme v asi třiceticentimetrových vrstvách.  Takto nám postupně vzniká homogenní vrstva, která má výborné tepelně – izolační vlastnosti. Po dosažení požadované výšky izolačního materiálu ho překryjeme geotextilií.

Výhody kameniva Liapor

Při použití tohoto izolačního materiálu dochází k akumulaci tepla ve stěnách bazénu. Výsledkem je to, že voda bude pomaleji chladnout a my si tak můžeme prodloužit koupací sezónu. Pokud navíc používáme tepelný ohřívač vody, výrazně tak můžeme snížit jeho náklady.

Izolace pomocí polystyrenu

Další z možností tepelné izolace je použití polystyrenových tvárnic. Tyto duté polystyrenové tvárnice je možné přirovnat ke zvětšeným částečkám dětské stavebnice. Fungují na podobném principu. To znamená, že při skládání do sebe obdobně zapadají. Mezi hlavní výhody polystyrenové izolace patří:

 • rychlost a jednoduchost
 • nepropustnost a neschopnost nasáknout vodou
 • lehkost
 • prodyšnost
 • ekologická nezávadnost
 • odolnost proti stárnutí
 • tepelně – izolační vlastnosti
 • útlumové vlastnosti

Pokud se rozhodneme pro výstavbu zapuštěného bazénu, měli bychom jeho stavbu důkladně promyslet, včetně jeho zateplení. Jestliže investujeme nemalé částky do samotné výstavby, mělo by nám být odměnou neomezené koupání bez ohledu na okolní podmínky.

KatkaD