Jak vybrat tepelnou izolaci?

Dobře zaizolovaný byt či dům ušetří tisíce korun za energie. Jakou tepelnou izolaci ale vybrat, když je nabídka tak široká a podle jakých kritérií? Dozvíte se níže.

Jste-li kutilem, kterému rodinné shromáždění poručilo zateplit dům, nemusíte zoufat při výběru tepelné izolace. Není to nejsnadnější úkol, ale společně jistě najdeme nějaké řešení.

Čím se od sebe izolace liší?

Žádné dva druhy izolací nejsou stejné. Hlavně musíte pochopit, v čem spočívá rozdíl izolací a řádně se zásobit informacemi, než začnete volit vhodný materiál, který bude potřeba použít a samozřejmě dosáhnout dobré úrovně investiční rentability. Jedním z aspektů je tloušťka samotného materiálu.

Pokusme se tedy porovnat tloušťku materiálu s poměrem stejného tepelného výkonu.

  • Desky z dřevní vlny-167 mm
  • Lisovaného polystyrenu-150 mm
  • Pěnový polyrutean-100 mm.

Jednoduché srovnání, že ano.

Pokud se chystáme stavět, či jsme již majiteli energeticky účinnější budovy, s jistou odezvou na klimatické změny, stává se otázka tloušťky izolací spornou. Větší tloušťka izolace má zde zásadní vliv na tyto budovy.

Proč zateplovat?

Předveďme si to na názorném příkladu.

Potřebujeme při stavbě vytvářet hlubší dutiny ve zdi. Tím zabíráme značný prostor, kotvení musí být silnější. V případě dřevěných konstrukcí, trámy musí být hlubší.

Toto všechno výrazně zvyšuje náklady na výstavbu, nebo rekonstrukci budovy.

Jak je to u starších budov?

Zde bude lepší poradit se statikem. Starší budovy často nebyly konstruovány na masivnější aplikace izolačních materiálů, z hlediska jejich váhy.  

Podle čeho tedy vybírat izolaci:

  • Tloušťka a hmotnost materiálu
  • Kvalita výrobce (např. podle recenzí)

Kvalitní výrobce je základ. Vždy, než začnete nakupovat, si prodávajícího pořádně „proklepněte“ Nestyďte se optat známých či sousedů, kteří mají se zateplováním zkušenosti. Jistě vám rádi poradí.

  • Životnost

Jeden z nejdůležitějších faktorů je chování izolačního materiálu v průběhu času. Přece jenom jde o investici, o které se očekává, že šetří těžce vydělané peníze a samozřejmě chrání životní prostředí, a to vše je možné tehdy, pokud má izolace dostatečnou odolnost.

Vybíráme tedy izolace, které nejsou ovlivněny ani ohroženy vodní párou nebo pronikáním vody, izolační materiál nesmí poklesnout nebo propadnout, a musí být obtížně deformovatelný.

To vše poskytuje lepší záruku vysoké efektivity po celou dobu životnosti stavby.

  • Stáří budovy

Vhodná porada se statikem.

  • Bezpečnost montáže

Samozřejmě izolace, které se obtížně zpracovávají zvyšuje riziko úrazu. Izolační vaty mohou být silným zdrojem alergenů, což pro citlivé jedince je při montáži katastrofa.

  • Zabezpečení zdraví

Ujistěte se, že izolační materiál nebude mít jakýkoliv pozdější vliv na zdraví vaše i ostatních obyvatel budovy.

Jiří Kulík