Jaký zvolit materiál na zateplení fasády?

Vnější zateplení kontaktním způsobem je nejpoužívanější formou zateplení, při které se nejčastěji využívají tepelně-izolační kompozitní systémy (mezinárodní značení - ETICS). Tato technologie umožňuje jednoduchým způsobem vytvářet sendvičové stěny s výbornými parametry.

Výhoda kontaktního zateplení spočívá v tom, že se dá rychle a jednoduše aplikovat nejen u novostaveb, ale i v rámci rekonstrukce.

Při zateplení fasády máte na výběr ze dvou základních materiálů minerální vlny a polystyrenu.

Kdy který z nich zvolit a jaké možnosti nabízejí? Se dozvíte v následujících odstavcích.

Minerální vlna

Je izolační materiál, který sestává z ANORGANICKÝCH VLÁKEN přírodního nebo syntetického původu. Dělí se na kamennou a skelnou vlnu.

Výhody minerální vlny

 • tepelně-izolační vlastnosti
 • požární ochrana – ve srovnání s EPS při jejím použití neplatí žádné výškové omezení
 • nízký difúzní odpor – dobrá propustnost vodních par
 • akustické vlastnosti – pohlcuje zvuk
 • pevnost při fasádních kamenných vlnách – jsou několikanásobně pevnější než měkké skelné vaty, dají se snadno omítat i obkládat
 • ekologická a hygienická nezávadnost

Kamenná vlna

Mezi hlavní suroviny používané pro výrobu minerální kamenné (čedičové) vlny patří čedič, diabas, další vyvřelé horniny a vysokopecní struska.

K nosným výhodám materiálu patří velká pevnost, požární odolnost a schopnost propouštět vodní páry.

Na fasády se dá použít v kontaktních i odvětraných systémech, přičemž všechny desky z kamenné vlny jsou hydrofobizované, a tedy odolné proti krátkodobé vlhkosti. Zpravidla se používají ve výšce 30 cm nad zemí, protože v níže položených místech by se měl používat materiál dlouhodobě odolný proti vodě – extrudovaný nebo perimetrický polystyren (desky jsou napěnované do forem).

V případě, že kamenná vlna při montáži na fasádu zmokne, ve většině případů postačí nechat izolaci dostatečně vyschnout a následně nanést další vrstvy zateplovacího systému, které ji ochrání před srážkami i vzdušnou vlhkostí.

Většina tepelně-izolačních desek se vyrábí s podélnou orientací vláken (např. ISOVER TF PROFI), díky které dosahují lepší tepelně-izolační vlastnosti a vyšší odolnost proti vyvlečení kotvy (rozpěrky). Izolace s takto orientovanými vlákny se využívá v kontaktních i odvětrávaných systémech.

Kolmá vlákna (např. ISOVER NF333) se ve srovnání s podélnými vyznačují výrazně vyšší pevností v tahu (až osminásobně). Z tohoto důvodu se využívají výhradně v případě kontaktního systému – při celoplošném lepení na stěnu (strop) nebo při použití keramického obkladu. Díky celoplošnému lepení jsou desky s kolmo orientovanými vlákny méně náročné na mechanické kotvení.

Skelná vlna

Izolace ze skelné vlny se vyrábí z písku a až 80% recyklovaného skla, díky čemuž snižuje se dosah odpadového skla na životní prostředí.

Mezi hlavní výhody skelné vlny patří výborné tepelně i akustickoizolačné vlastnosti a nehořlavost.

K dalším plusům materiálu patří i schopnost komprimace (až pětinásobná), která se využívá především v případě kotoučů měkké izolace. Ty se využívají například na zateplení podkroví a do fasádních systémů nejsou velmi vhodné. U odvětraných fasádních systémů se používají desky s vyšší objemovou hmotností, při kontaktem zateplení se skelná vlna standardně nepoužívá.

Polystyren

Další možností při zateplení fasády kontaktním způsobem jsou tepelně-izolační desky z pěnového polystyrenu. V nabídce najdete expandovaný, expandovaný perimetrický a extrudovaný polystyren, které se vzájemně liší vlastnostmi i použitím.

Výhody polystyrenu

 • tepelněi-zolační vlastnosti – zejména v případě nových grafitových materiálů
 • mechanické vlastnosti
 • jednoduchá aplikace
 • minimální hmotnost
 • nízká nasákavost
 • v současnosti dostupný pouze v samozhášivém provedení – zvýšená požární bezpečnost
 • ekologická a zdravotní nezávadnost
 • dobrý poměr cena / výkon

Pěnový expandovaný polystyren

Expandovaný polystyren (EPS) - se vyrábí vypěňováním pevných perel zpěňovatelného polystyrenu působením syté vodní páry do bloků, které se následně řežou na jednotlivé desky. Během tohoto procesu se zvětší objem jednotlivých perel 20- až 50-násobně a uvnitř každé z nich se vytvoří velmi jemná buněčná struktura.

EPS obsahuje až 98% vzduchu a je charakteristický svou bílou barvou.

Mezi jeho hlavní výhody patří lehkost, dobré mechanické parametry a cenová dostupnost. Na fasádách se používá pouze u kontaktního zateplení od výšky 30 cm od země do výšky, kterou povolují aktuálně platné požární předpisy, nebo v rámci sendvičového zdiva. Své počáteční izolační vlastnosti si zachovává po celou dobu životnosti. Jaká je životnost polystyrenu - ukázka.

Stále populárnější je polystyren s přídavkem grafitu, díky kterému získává materiál až o 20% lepší tepelně-izolační vlastnosti, přičemž si zachová všechny ostatní parametry. Tento druh polystyrenu je charakteristický svou šedou barvou.

Pěnový expandovaný polystyren perimetrický

Podobně jako klasický expandovaný polystyren vzniká i perimetrický zpěňováním perel zpěňovatelného polystyrenu, v tomto případě ale do forem. Tato technologie umožňuje intenzivnější svaření perel, díky čemuž je dosaženo nižší nasákavost než při běžném bílém či šedém EPS. Tyto izolační desky se používají na zateplení soklů a spodní stavby.

Pěnový extrudovaný polystyren

Na výrobu extrudovaného polystyrenu (XPS) se používá podobná surovina jako na EPS, rozdílný je ale způsob vypěňování – XPS se vyrábí tzv. vytlačením, tedy vytlačováním. Mezi nosné výhody patří vysoká pevnost a minimální nasákavost. Na fasádách se extrudovaný polystyren používá k izolaci soklu, hlubokých podzemních stěn, překladů a tepelných mostů. Podobně jako u EPS lze do materiálu přidat grafit a tím zvýšit jeho tepelně-izolační vlastnosti.

Kombinovaný izolant

V portfoliu společnosti Isover najdete i speciální grafitový izolant z pěnového polystyrenu s ochrannou vrstvou z čedičových vláken Isover Twinner. Tato kombinace využívá nejlepší vlastnosti obou izolantů – výbornou tepelněizolační schopnost grafitového polystyrenu a zvýšenou požární odolnost i výborné zvukověizolační vlastnosti minerální vlny.

VIDEO: Zateplení fasády – odpovědi na nejčastější dotazy