7 nejčastějších omylů při zateplování

Mohlo by se zdát, že všechny nejasnosti kolem zateplování již byly stokrát vysvětleny. V praxi to však vypadá jinak, omyly a chyby majitelů domů a některých realizátorů se stále opakují. Které jsou nejčastěji? Právě o tom bude tento článek.

Omyl 1: Zateplení jedné stěny

Zateplením jen jedné stěny by se tepelné ztráty snížily minimálně a většina tepelného toku by se přesměrovala do nezateplených částí budovy, kde by se na chladnějších površích mohla srážet vlhkost.

Někdy se uživatelé domů uchýlí k částečnému zateplení pro nedostatek financí. Takové řešení odborníci nedoporučují, více se vyplatí věnovat čas hledání vhodného způsobu financování – přijatelné kombinaci využití vlastních zdrojů na účtu, dotací od státu k odstranění systémových poruch a úvěru. Pokud je skutečně potřeba rozčlenit projekt obnovy na etapy, třeba to udělat po konzultaci s odborníkem, který zohledňuje priority a finanční možnosti.

Omyl 2: Obavy před „nemožností dýchat“

Jedním z důvodů, proč majitelé domů odkládají zateplení nebo volí jen zateplení jedné stěny, je názor, že takto zateplený dům může „dýchat“. Prodyšnost zateplovacího systému se však dá docílit i rozumnějším způsobem. Zajistit propustnost pár se dá použitím izolačních materiálů na bázi kamenné minerální vlny, které dobře propouštějí vlhkost, čili mají nízký difúzní odpor, kombinaci s vhodnými materiály, jako omítka či lepidlo v difuzně otevřených nebo trvale provětrávaných systémech.

Omyl 3: Dodatečná výměna oken

Správným postupem je, když se stěny zateplí po výměně oken a opravě balkonů a lodžií. Před zateplením je třeba prověřit stav nosné konstrukce, pokud je odhalena a zkorodovaná kovová výztuž, je ji třeba nejprve opravit a zacelit všechny spáry a nerovnosti na balkónové desce. Mnozí dodavatelé zateplovacích systémů mají i speciální systémy na opravu balkonů.

Na zateplené stěně se určitě dají dodatečně vyměňovat okna, ale realizace takových úprav je náročná na přesné a zručné provedení, proto je třeba svěřit ji do rukou odborníkům. Zateplení musí sahat až úplně k rámu okna, jakákoliv mezera znamená tepelný most, čili studenou stěnu, kudy vám nejen uniká teplo, ale sráží se také vlhkost a tvoří se plísně. Ne vždy je možné udělat všechno najednou, proto může být zateplení realizováno i postupně, ale časové odstupy by měly být co nejkratší.

Omyl 4: Zateplení zevnitř

Interiérové ​​zateplení přináší značná rizika a je náročné na kvalitní vypracování detailů. Odborníci ho doporučují pouze v nezbytných případech, kdy není možné zateplení z vnější strany (např. u historických budov). Při nesprávném zrealizování hrozí srážení vlhkosti na stěně pod tepelnou izolací, kde může způsobit narušení tepelné izolace a tvorbu plísní.

Rovněž je složité vyřešit tepelné mosty jako stropní desky, dělící příčky a podobně. Takové zateplení se proto musí řešit pro vlhkost nepropustnou konstrukcí a finální povrchovou úpravou sádrokartonem.

Omyl 5: Tenká tepelná izolace

Nedá se obecně říci, jaký typ a tloušťka izolačního materiálu se hodí na každou stavbu. Tyto údaje musí posoudit a navrhnout projektant individuálně pro konkrétní dům a podle individuálních požadavků majitelů na energetickou náročnost budovy. Hodnoty se liší podle toho, jaký výsledek chce majitel dosáhnout, zda má zájem o běžný standard nebo nízkoenergetický, případně energeticky pasivní dům.

V současnosti se průměrná tloušťka pohybuje v rozmezí 10 až 12 cm a podle zkušeností bývá v tomto rozměru většinou efektivní. Na tloušťce a druhu tepelné izolace se však šetřit nevyplatí. Při izolaci o tloušťce pod 10 cm může být teplota vnitřního povrchu obvodové stěny v zimním období příliš nízká a může na ní kondenzovat vlhkost. Konečně největší část rozpočtu celkové obnovy budov tvoří fixní výdaje spojené se stavebními a lešenářskými pracemi a další komponenty zateplovacího systému, lepidlo, síťka, kotvy či omítka, takže rozdíl v ceně za větší tloušťku izolačního materiálu celkové náklady významně neovlivní.

Omyl 6: Amatérské projekty

Podle zkušeností z praxe je nejvíce nedostatků nesprávnou instalací zateplovacích systémůPracovníci realizačních firem buď z nedostatku zkušeností, nebo ve snaze šetřit na zákazníkovi například nanášejí lepící směs pouze na několik bodů místo toho, aby lepidlo v rovnoměrné vrstvě nanesli po celém obvodu desky.

Dalším způsobem, jak firmy mohou znehodnotit zateplení, je vynechání soklového profilu, tato chyba může mít za následek pukliny. Majitel domu by měl také sledovat, zda firma používá dostatečně dlouhé kotvící prvky na minerální vlnu a speciálně je třeba dát si pozor na zateplení kolem oken.

Špatným výběrem stavební firmy a přehnanou snahou šetřit za každou cenu vznikají největší technické chyby i finanční ztráty.

Omyl 7: Nedůslednost u střechy

Zateplení šikmé střechy vyžaduje zkušenou ruku, přesnost a opatrné zacházení s materiály. Tepelnou izolaci je třeba chránit před vodou, která proteče přes střešní krytinu. Nejčastější chyby jsou při výběru vhodného druhu fólie a její nesprávná montáž, fólie bývá často při montáži narušena či nedostatečně přeložena a tak nemůže dokonale plnit svou funkci. Izolaci na straně interiéru je třeba překrýt parotěsnou zábranou. Ve spojích zábranu třeba neprodyšně slepit, vhodná je oboustranně lepicí páska.

Právě nesprávné zabudování parozábrany do konstrukce bývá častým nedostatkem při zateplování. K dalším chybám, kterých by se měly realizátoři vyvarovat, patří nahrazování doporučených parozábran levnými stavebními fóliemi nebo materiály určenými pro balicí účely.

Je třeba si uvědomit, že při těchto materiálech není garantována žádná funkčnost.

A jak se projevuje nesprávně zateplení?

  • Studené stěny - Bývají způsobeny příliš tenkou nebo porušenou tepelnou izolací.
  • Vlhké fleky a plísně - Najdeme je nejčastěji v okolí oken a balkonů, kritickými místy jsou také rohy a kouty místností. Jejich příčinou bývá také nedostatečná tepelná izolace nebo nepřesné či nedbalé připevnění izolační vrstvy k členitějším tvarům na fasádě. Je třeba se také přesvědčit, zda po zateplení nebyla narušena izolace nesprávnou manipulací – montáží sušáků na prádlo, klimatizačních jednotek a podobně.
  • Pukliny, bubliny a opadávající izolace - Takové poruchy může zapříčinit také jen nesprávná aplikace izolantu nebo použití nevhodného typu či množství komponentů zateplovacího systému.
  • Zatékání střechy a vytváření plísní uvnitř střešní konstrukce - Nevhodný výběr izolační fólie a parozábrany, nedbalá aplikace parotěsné zábrany, nepřesné vyměření jednotlivých částí tepelné izolace.