Proč se vyplatí zateplit fasádu domu?

Zateplení budovy s sebou přináší mnohem více benefitů než jen snížení tepelných úniků.Přečtěte si, jaké hlavní výhody se spojují se zateplením fasády a jaké podmínky je nezbytné při tomto kroku dodržet.

Snížení úniků tepla

Na udržení tepelné pohody v podnebí střední Evropy je nutné budovy vytápět. Je pouze na vás, jak s tímto teplem budete hospodařit – zda ho budete šetřit uvnitř budovy nebo ho necháte uniknout a budete kupovat stále nové a nové teplo. Podíl tepelné ztráty fasádou tvoří v případě rodinných domů asi 30% z celkových tepelných ztrát a v případě vysokých budov s velkou plochou (panelové domy) je tento podíl ještě vyšší. Teplo, které nespotřebujete, se vůbec nemusí vyrobit, což šetří nejen vaši peněženku, ale i životní prostředí. V současnosti je možné zateplením snížit náklady na vytápění až na desetinu. Novostavby mají v tomto směru značnou výhodu, protože tento požadavek se v jejich případě komplexně řeší ve fázi projektování stavby.

Z energie, kterou zpotřebuje průměrná domácnost, připadá asi 60% na vytápění! Velká část z této energie nám zbytečně uniká stavebními konstrukcemi:

 • střechou až 30%
 • fasádou (vnější stěnou) až 30%
 • podlahou až 7%
 • okny až 16%
 • větráním až 35%

Technické důvody pro zateplení fasády

 • zvýšení tepelné izolace
 • omezení vzniku plísní
 • snížení rizika kondenzace
 • zvýšení povrchové teploty vnitřní strany obvodové konstrukce
 • eliminace tepelných mostů
 • vyšší akumulace obvodové konstrukce
 • zateplená konstrukce lépe odolává vlivům povětrnosti

Prodloužení životnosti konstrukcí

Zateplení představuje nejen tepelný štít budovy, ale zároveň chrání i její nosné konstrukce. Jelikož výrazně omezí vlivy teplotních změn na konstrukci objektu, má pozitivní vliv na jeho statiku a zároveň chrání konstrukci před povětrnostními vlivy. Panelové domy z období socialismu byly například projektovány na 40 až 60 let, což znamená, že jejich životnost se v tomto období končí. Je však nutné vystěhovat se z takového domu a zbourat ho? Odborníci tvrdí, že v případě, pokud není narušen ocelový a betonový skelet panelového domu, je jeho životnost téměř neomezená. Správné vyhotovené zateplení účinně ochrání nosnou konstrukci domu a výrazným způsobem ovlivňuje jeho estetiku a tím i celkovou kvalitu bydlení.

Požární bezpečnost

Důležitým faktorem, který je třeba zohlednit při zateplení fasády budov, je požární hledisko. Obecně lze říci, že systémy z polystyrenu i minerální vlny jsou bezpečné, při jejich použití na fasádách budov je však třeba dodržet určitá kritéria: U budov s požární výškou do 12m je možné použít zateplovací materiály bez omezení. V případě novostaveb s požární výškou více než 12m se kladou požadavky tak na samotný izolant, tak na celý zateplovací systém. Pěnový polystyren lze použít do požární výšky 12m a nad touto oblastí se používá minerální izolace. Na zateplení novostaveb s výškou nad 30m se používá výhradně minerální izolace. Při zateplení rekonstruovaných budov s požární výškou více než 22,5m se obvykle jako izolant používá kombinace polystyrenu a minerální vlny, buď ve formě střídání pásů z jednotlivých materiálů, nebo jako speciální polystyrenové desky chráněné minerální vlnou (například Isover Twinner).

Návrh tloušťky izolace

Při výpočtu tloušťky izolace na zateplení fasády je třeba vycházet z nové tepelnětechnické normy ČSN 730540-2 (platné od 1. ledna 2013), která požadavky na izolace staveb značným způsobem zpřísňuje. Požadovaná (normalizovaná) hodnota tepelného odporu R se v případě vnějších stěn po roce 2020 zvýší více než dvojnásobně, a to ze současných 3,0 m2. K / W na 6,5 m2. K / W. V praxi to znamená, že v případě, pokud by jste se na zateplení rozhodli použít stejný materiál, museli byste při zachování požadavků normy použít izolaci s více než dvojnásobnou tloušťkou. Aktuálním standardem v případě zateplení obvodových stěn v našich podmínkách je izolace o tloušťce asi 10 cm, což je však z hlediska požadavků nové normy nedostačující.

Ekonomická optimalizace nákladů

Při výběru vhodného zateplení je nutné zohlednit nejen výšku vstupní investice, ale také náklady na vytápění dané budovy. Výpočetní model by měl přitom při obytných budovách počítat s časovým horizontem 30 let a u ostatních 20 let. Pokud se rozhodnete pro zateplení, rekonstrukce domu by měla probíhat komplexně, díky čemuž můžete v případě běžného nezatepleného rodinného domu s podlahovou plochou asi 200 m2 dosáhnout značných úspor energie.

Zatímco výměnou starých oken se sníží původní spotřeba energie o 12% a zateplením domu polystyrenem o tloušťce 18 cm o 30%, komplexní rekonstrukce zahrnující zateplení fasády polystyrenem ve stejné tloušťce, výměnu oken a zároveň zateplení střechy izolací v tloušťce 30 cm doplněné střešními okny zredukuje původní spotřebu o více než polovinu, a to konkrétně o více než 50%. Návratnost jednotlivých opatření se v tomto případě pohybuje od 7 do 13 let (při zohlednění jednoprocentního růstu cen energie). Vyšší vstupní investice komplexního zateplení je plně kompenzována pozdějšími výnosy. Pokud však plánujete investovat jen do zateplení fasády a domníváte se, že investice se vám při použití izolace s menší tloušťkou vrátí rychleji, mýlíte se. Cena samotné izolace tvoří totiž asi jen třetinu z celkových nákladů na zateplení a ostatní náklady jsou téměř fixní – cena za lepidlo, omítku, kotvení, lešení a práci, která může tvořit až polovinu z celkové částky zateplení. Od určité tloušťky izolace (nad 20 cm) je již ale možné pozorovat nárůst ceny za celý systém, pod což se podepisují především větší pracnost a dražší komponenty.

VIDEO: Postup při zateplení fasády