Co je systém etics?

Prakticky každý, kdo se pustí do zateplování domu, se nevyhnutelně setká s pojmem ETICS. O co přesně se jedná?

Co je to ETICS a jak jej definuje zákon

Pod tímto termínem se ukrývá vnější kontaktní zateplovací systém. Konkrétně v České republice patří mezi nejrozšířenější technologie, nabízí jej celá řada dodavatelů. Jeho mezinárodní označení zkratkou ETICS pochází z anglických slov External thermal insulation composite systém. Skládá se z uceleného systému průmyslově zhotovených výrobků.

Patří sem lepicí hmota, vlastní tepelný izolant (EPS nebo MW), dále kotvící prvky (talířové hmoždinky), základní vrstva (lepicí a stěrková hmota) vyztužená ještě skleněnou síťovinou kvůli prasklinám a konečná povrchová úprava.

Takovýto zateplovací systém musí vyhovět nárokům stanoveným ve směrnici 89/106/EHS pro stavební výrobky. Ta posuzuje šest základních kategorií. Jsou jimi ochrana proti hluku, mechanická odolnost a stabilita, úspora energie a tepelná ochrana, požární bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.

Jaký má praktický význam

Při výrobě musí být splněný deklarovaný postup, jinak výsledný produkt nebude mít žádoucí vlastnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. sestavu KIT, jsou také pevně dána pravidla pro její instalaci, ač se samozřejmě připouští určitá variabilita v závislosti na parametrech konkrétní stavby. Pro zákazníka to znamená, že ji koupí u jediného dodavatele.

Praktický dopad je poměrně zřetelný. Dodavatel má celek odzkoušen a může tedy spolehlivě zaručit jeho žádoucí funkci, stejně jako dostatečně dlouhou životnost. Proto musí mít k dispozici i návod k jeho montáži v písemné podobě. Provést kvalitní zateplení totiž není úplně snadné a u nás jsme v tomto oboru zatím stále v začátcích. ETICS tak v konečném důsledku nejen snižuje náklady na vytápění, ale prodlužuje životnost celé fasády, chrání ji vůči povětrnostním vlivům, zamezuje vzniku plísní atd.

holanova.d