Jak zateplit fasádu domu?

Zateplení domu zásadním způsobem pocítí váš rozpočet, neboť vám tento krok přinese nemalé úspory ve vytápění, a to až ve výši 30 %, tedy i tisíce korun ročně. Čím a jak optimálně zateplovat?

Jaké způsoby zateplování známe?

V zásadě se používají dva způsoby. Ten první se nazývá provětrávaná fasáda, kdy se izolační materiál umístí do předem připravených nosných roštů. Nejtypičtějším obkladem jsou OSB desky, ale můžeme sáhnout i po jiných materiálech jako desky keramické či betonové. Druhým způsobem je zateplování takzvaně kontaktní, častěji využívané. Typicky se u něj používá polystyren či vata, skelná a v poslední době oblíbená minerální.

Jaké výhody má konkrétně minerální vata?

V případě vaty jde sice o větší investici, ta se vám ovšem rozhodně vrátí. Tento materiál má výhodu ve své schopnosti kvalitnější zvukové izolace, paropropustnosti, která zamezuje kondenzaci vodních par, a tím i vzniku plísní. Izolace je rovněž odolná vůči škůdcům a snadno se tvaruje, hodí se proto pro vyplnění jakýchkoli prostor, včetně malých skulin. Vyznačuje se i delší životnosti.

Hodí se pro novostavby, stejně jako pro dodatečné zateplení starších staveb. Dle platné normy, jejíž aktualizace pochází ze srpna letošního roku, je vata navíc povinná pro všechny budovy s požární výškou nad 22,5 metru.

Jak zateplovat minerální vatou?

A jak přesně při zateplování postupovat? Prvním je příprava podkladu. Ten musí být dokonale očištěný, k tomu stačí obyčejná voda. Následně je potřeba nechat ho uschnout a zbavit se i všech nerovností.

Začíná se od spodních partií, kolem domu musíme nejprve vykopat zeminu zhruba do hloubky necelého metru. Následně sem nainstalujeme hliníkové zakládací profily nebo takzvané soklové lišty, v případě větší podzemní vlhkosti použijeme také drenážní folii.

Do těchto lišt potom umístíme samotné izolační desky, k lepení použijeme stěrkový tmel, který nejprve vetřeme a ve druhé fázi aplikujeme vyšší vrstvu, který nám zaručí dostatečně pevný spoj. Opomenutí této zásady může později způsobovat praskání. Tmel nanášíme po obvodu a ve třech bodech do středu. Jestli jste použili dostatečné množství můžete jednoduše odhadnout tak, že je důležité pokrýt asi 40 % celkové plochy. A pamatujeme na to, že se desky pokládají tzv. na vazbu, tedy využijeme obdobný postup jako u zdění. Mezi deskami by neměly zůstat spáry, ty průběžné a svislé se navíc nesmějí setkat v rozích oken. Upevníme je za pomocí talířových hmoždinek s kovovým trnem a minerální zátkou, počkat je s tímto úkonem nicméně nutné až minimálně dva dny po nalepení, jinak by mohlo dojít k posunutí izolantu. Hmoždinky je nutné vsadit jak v místě vzájemného stýkání desek, tak i v jejich ploše.

Následně kompletně fasádu přestěrkujeme, je potřeba několik vrstev, zhruba v tloušťce 4 mm. Poté použijeme ještě perlinku, kterou do tmelu vtlačíme. Po úplném vyschnutí můžeme přikročit k aplikování omítky. Ta by měla být taková, která nenaruší žádoucí vlastnosti izolace, proto je vhodné dodržovat rady předepisované výrobcem.

Jaké jsou nejčastější chyby při zateplování?

Vatu bychom měli správně uskladnit, protože při kontaktu s vodou ztrácí svoje izolační vlastnosti. Pokud se nám to nepovede, musíme před jejím použitím počkat, než vyschne. Jakmile ji budeme lepit, nesmíme použít montážní pěnou určenou primárně na polystyren, takový spoj nebude držet. Upevňování má ještě další zásadu, kterou se vyplatí dodržet.

Pokud bychom vynechali výše zmíněnou minerální zátku, způsobili bychom tím vznik tzv. tepelných mostů, což by mělo za následek narušení izolačních schopností celého fasádního systému o až 10 %.

Nezapomeňte při práci na adekvátní ochranné pomůcky. Při manipulaci s minerální vatou se z ní mohou uvolňovat vlákna, což může způsobit například podráždění dýchacích cest.

holanova.d