Jak zateplit dům polystyrenem?

K zateplení domu se přistupuje vždy, když chce  majitel snížit jeho energetickou náročnost. Mezi oblíbené izolace patří polystyren, který je efektivní a zároveň i levný. Jak vybrat polystyren a jak postupovat při zateplení domu si dnes povíme.

Jaké vlastnosti má polystyren?

Polystyren je pěnová hmota tvořená ze 2% polystyrenem a z 98% vzduchem. Polystyren má výborné izolační vlastnosti, je lehký a tvarově stabilní.  Pro polystyren jako pro materiál na zateplení staveb se rozhodne většina uživatelů kvůli nízké pořizovací ceně. I přes mnohé mýty, které se pojí s použitím polystyrenu nabízí tento materiál dlouhou životnost, tedy za předpokladu, že je použitý správně. Polystyren je zdravotně nezávadný, protože je biologicky neutrální. Nepoškozuje ani zdraví uživatelů domu, ani životní prostředí. Často se setkáte s mýtem, že pod fasádou polystyren postupně mizí. To však není pravda. Při správném použití může polystyren vydržet i 50 let. Avšak i polystyren má své slabiny. Nedoporučuje se ho dlouhodobě vystavovat slunečnímu záření, ani  teplotám nad 85°C. A nevydrží ani přímý kontakt s rozpouštědly. Jelikož je v České republice dodáván jen polystyren v samozhášivé úpravě, snižuje se tak nebezpečí požárů. V každém případě se s polystyrenem dobře a jednoduše pracuje a  k práci s ním nejsou potřeba žádné osobní ochranné prostředky.

Jak vybrat polystyren?

Protože je polystyren dobrým izolačním materiálem, není používaný pouze k zateplení fasád (fasádní polystyren), nýbrž se můžete setkat i s jeho dalším rozdělením - polystyren soklový, podlahový, stropní nebo střešní. Pokud však budete hledat polystyren pro zateplení fasády vašeho domu, nejčastěji narazíte na tyto  druhy polystyrenu:

  • Bílý polystyren EPS70F a EPS100F - nejběžnější druhy polystyrenu k zateplení fasád. Oba druhy mají shodné složení, ale rozdílnou objemovou hmotnost, odolnost proti stlačení a mechanickému poškození. Polystyren s označením EPS100F je o něco  kvalitnější.
  • Šedý polystyren - nabízí až o 20% efektivnější zateplení fasády, než je tomu u bílého polystyrenu. V deskách šedého polystyrenu jsou obsažené i nanočástice grafitu, které zvyšují jeho izolační účinek.
  • Extrudovaný polystyren - je vyráběn úplně jinak než klasické druhy polystyrenu, tak zvaným systémem extruze. Díky němu mají jednotlivé desky polystyrenu uzavřený, celistvý a hladký povrch a tak jsou vlastně absolutně nenasákavé. Používá se hlavně k zateplení soklové části objektu, tedy míst,  které se setkávají se zeminou, vlhkostí a vodou. Pozor! Jednotlivé polystyrenové desky se nesmí řezat, jelikož tak narušíte jejich celistvost.

Kde použít polystyren a kde ne?

V případě, že se rozhodnete pro klasický bílý polystyren pak si před aplikací zjistěte, jakou vlhkost má váš objekt. Polystyren se doporučuje lepit jen na suché povrchy, které mají maximální povrchovou vlhkost 6%. Užití je opravdu široké, protože polystyren lze lepit na kámen, cihly, dřevo, dřevovláknité desky, porobeton a jiné klasické povrchy. Rozhodně se nedoporučuje lepit polystyren na vlhký, plesnivějící, nestabilní nebo sprašný podklad.  

V jaké tloušťce aplikovat polystyren?

Platí, čím větší tloušťka, tím lépe. Mnozí majitelé domu chtějí ušetřit, a proto při zateplení fasády omezí tloušťku izolantu. Ve finále však k úspoře nedojde, jelikož kvůli nedostatečné izolaci nedojde ani k požadované úspoře nákladů na vytápění. Doporučená tloušťka je 15 centimetrů i více.   

Jak postupovat při zateplení?

Dříve než na stavbu (zdivo, panel) začneme polystyren lepit, je zapotřebí si povrch objektu připravit. To znamená očistit ho, vyhladit nebo opravit narušená místa. Takto vyčištěný povrch je připravený k nalepení polystyrenu, který lepíme tmelem a následně  kotvíme hmoždinkami. Přilepený polystyren se vyztuží stěrkou a armovací tkaninou, teprve pak můžete nahodit omítku a dále fasádu třeba barevně upravit. Aby byly tepelné ztráty domu co možná nejnižší, je potřeba řádně zateplit i soklovou a perimetrovou část objektu, kde se využije zejména již jednou zmíněný extrudovaný polystyren. Zvláštní péči věnujeme i oblastem oken a dveří, kde se dají použít speciální lišty.  Při práci je důležitá i venkovní teplota, která by neměla být nižší než 0°C a vyšší jak 25°C. Jedině tak bude zateplení vaší fasády polystyrenem efektivní.

Andrea Nováková