Jak zateplit podlahu na půdě?

Dosud nevyužívaná půda bývá vítaným zdrojem potenciálního prostoru, když chceme rozšířit počet obytných místností v domě, nebo na ní rovnou vybudovat nový byt. Zváště ve starších domech najdeme na půdách zajímavé prvky, jako staré trámy, které mohou být v novém bytu významnými prvky interiéru, ale bez stavebních úprav se neobejdeme. Vždy je třeba se do toho dát od podlahy, a to doslova. Nejde jen o estetickou podobu, ale hlavně o kvalitní izolaci, která může uspořit značné náklady na vytápění.

Prvním krokem by měl být průzkum. Musíte zjistit, z čeho je konstrukce původní podlahy a v jakém je stavu, zda lze použít všechny prvky nebo jen jejich část. Nejprve je tedy nutné prostory vyklidit. Pokud se jedná o starší dům, nejpravděpodobněji narazíte na prkennou podlahu, případně i beton nebo hliněnou vrstvu. A pod nimi bude nejspíš původní zásyp.

Pozor na statiku

Stoprocentně je vhodné se poradit s projektantem, nebo stavbařem, jak dál postupovat, abyste nepřetížili nosnou konstrukci domu. Nezapomínejte na to, že ta ponese nejen novou zateplenou podlahu, ale také případné příčky, nábytek a další vybavení v původně volném půdním prostoru. Betonová vrstva tak nemusí být nejlepším řešením. Vhodnější je moderní lehčený materiál, například lehké keramické kamenivo jako zásyp a na něj podlahové desky. Další alternativou je třeba foukaná minerální izolace.

Keramické kamenivo

Jedná se o keramické kuličky s průměrem několik milimetrů, které jsou velmi lehké. Jejich výhodou je, že mohou výborně vyrovnat i nerovný podklad a pokud potřebujete podlahu izolovat i zvukově, ani vyšší vrstva tohoto materiálu konstrukci nijak nepřetíží. Má skvělé izolační vlastnosti a je čistě přírodního původu. Navíc se s kamenivem pracuje velmi rychle, nemusíte čekat na zasychání betonových vrstev a aplikaci zvládnete i sami.

Jak postupovat?

  • podklad očistěte a pak na něj položte netkanou geotextilii
  • na ni přijde vlastní vrstva kameniva, nejméně by to měly být 2 cm, ale podle typu podkladu to může být i víc
  • zásyp ručně zhutněte pomoci latě a hladítka
  • na zhutněnou vrstvu položte podlahové desky – výběr je široký, zvolte nejlépe dle doporučení nějakého odborníka
  • nakonec přijde finální pochozí vrstva (koberec, dlažba, laminát, plovoucí podlaha….)

Foukaná minerální izolace

Pro staré domy je vhodná také foukaná minerální izolace buď na bázi celulózy, minerálního vlákna, nenasákavého polystyrenu, dřevovlákna či skelného vlákna. Od některých dodavatelů tohoto typu materiálu můžete zdarma získat sondáž podlahy, která odhalí riziková místa z hlediska možných úniků tepla i kompletní skladbu původní konstrukce podlahy.

Foukaná izolace vyplní dutiny pod podlahovými prkny a to i do těch nejmenších skulinek. Pokud je dutina pro potřebnou izolační vrstvu nedostatečná, lze ji zvětšit pomocí nastavitelných trámů, tzv. expandérů. Vhodná výška izolační vrstvy je 25 až 30 centimetrů. Základ podlahy tvoří například OSB desky, ale mezi nimi a vlastní izolací musí zůstat vzduchová skulina kvůli odvětrávání. Foukaná izolace udržuje díky kombinaci s membránami regulujícími rozptylování vodních par konstrukcemi v objektu přirozené mikroklima.

Výhody foukané izolace

  • jednoduchá, rychlá a čistá aplikace, kterou provádí specializované firmy
  • izolační vrstva je kompaktní, nehrozí riziko tepelných mostů
  • skvěle pracuje s vlhkostí a v kombinaci s dalšími izolačními prvky skvěle udržuje vhodné mikroklima
  • obvykle je napuštěna látkami odpuzujícími hlodavce a zvyšujícími odolnost proti plísním
  • velmi dobře izoluje i akusticky, takže hluk z půdy nemá negativní vliv na bydlení v podlaží pod půdou

Ať už si vyberete jakoukoli izolaci podlahy, nezapomínejte, že je třeba na půdě izolovat i střechu, jen tak můžete uspořit až 25 % nákladů na vytápění objektu ročně.

Magdalena Boukhemisová